Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję

Prezydent Jacek Majchrowski podjął decyzję o powołaniu zespołu zadaniowego do spraw przeciwdziałania następstwom nawalnych deszczów na terenie Starego Bieżanowa. W skład zespołu wejdą przedstawiciele miejskich jednostek i spółek, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz reprezentanci mieszkańców. We wtorek, 10 sierpnia z inicjatywy Miasta odbyło się spotkanie z poszkodowanymi w wyniku ostatnich intensywnych opadów.

Poza mieszkańcami Bieżanowa wzięli w nim udział przedstawiciele Centrum Zarządzania Kryzysowego, miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Wodociągów Miasta Krakowa oraz rządowych instytucji: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

W czasie spotkania poinformowano o powołaniu specjalnego zespołu zadaniowego.

– Istnieje konieczność powołania takiego zespołu natychmiast, bez względu na to, jakie rozwiązania infrastrukturalne zostaną zastosowane w kolejnych latach dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego rejonu miasta. Mieszkańcy Bieżanowa wymagają aktywnego udziału wszystkich instytucji gminnych, wojewódzkich i rządowych, które mogą przyczynić się do maksymalizacji poziomu zabezpieczenia przed konsekwencjami deszczów nawalnych, w możliwie najkrótszym czasie – zapowiada Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju.

Miasto zobowiązało się do synchronizacji działań wszystkich jednostek i spółek miejskich oraz skarbu państwa. Zespół ma wypracować rozwiązania możliwe do natychmiastowego wprowadzenia, które pomogą chronić rejon Starego Bieżanowa przed zalewaniem, do czasu zrealizowania planowanych dużych inwestycji, na które trzeba będzie poczekać kilka lat. Pierwsze spotkanie zespołu zostało zwołane natychmiast, po zakończeniu spotkania z mieszkańcami.  

Duże inwestycje infrastrukturalne wymagają czasu i spełnienia szeregu uwarunkowań formalno-prawnych. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od lat planuje wybudować zbiorniki przeciwpowodziowe, które zabezpieczą mieszkańców Starego Bieżanowa i os. Złocień przed podtopieniami. Wedle zapowiedzi przedstawicieli Wód Polskich, do końca przyszłego roku do obecnie istniejącego zbiornika retencyjnego Bieżanów mają dołączyć dwa kolejne: Malinówka I i Malinówka II. W 2023 r. system zbiorników retencyjnych ma się powiększyć do pięciu, z kolejnymi: Malinówka III i Serafa II.

Z kolei miejska jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przygotowuje tzw. modelowanie zlewni. Realizują ją eksperci, którzy mają przeanalizować w jaki sposób, przy istniejącej zabudowie zaprojektować system odwadniania w Krakowie. Do końca 2022 r. zinwentaryzowane zostaną wszystkie zamknięte kanały wraz z komputerowym modelowaniem wielkości przepływów, dla największych zlewni. Do tej pory zinwentaryzowano 158 km kanalizacji deszczowej.

Z problemem deszczów nawalnych zmaga się wiele europejskich miast. Opady, które zostały odnotowane 5 sierpnia w Krakowie były pierwszymi tak obfitymi od ponad 100 lat.

– System odwodnienia wód opadowych w przyszłości będzie podlegał modyfikacji w kontekście potencjalnych zagrożeń, spowodowanych przez zmiany klimatyczne, które mogą dotykać tego typu miasta jak Kraków – mówi wiceprezydent Jerzy Muzyk.

Poszkodowani mieszkańcy mogą ubiegać się o pomoc od Miasta w wysokości od 6 do 20 tys. zł. Podstawą do jej udzielenia jest przeprowadzenie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rodzinnego wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania poszkodowanej osoby lub rodziny, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego. W trakcie wywiadu ustalana jest aktualna sytuacja socjalno-bytowa osób poszkodowanych i określany jest zakres poniesionych strat. 

Pomoc przyznawana jest niezależnie od posiadanego dochodu. Rozliczenie otrzymanej pomocy następuje na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków przez osoby, którym decyzją administracyjną zostanie przyznana pomoc finansowa.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich dostępnych form pomocy można uzyskać, we właściwej dla miejsca zamieszkania, filii MOPS lub dzwoniąc do punktu informacyjnego MOPS – nr tel. 12 616 54 08. Adresy filii MOPS można znaleźć na stronie www.mops.krakow.pl.  

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności