Prezydenci apelują o wycofanie się z deklaracji w sprawie „sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że prezydenci Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa we wspólnym piśmie do władz samorządowych województwa małopolskiego apelują o wycofanie się z deklaracji w sprawie „sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”.

Prezydenci podkreślają, że są zobowiązani do zapewnienia równego traktowania wszystkich obywateli, mają także obowiązek strzec praw człowieka zawartych w Konstytucji RP oraz pracować na rzecz powszechnej zasady równości.

Prezydenci piszą w apelu, że „dokument przyjęty przez sejmik narusza zasady równości, dzieli zamiast łączyć, naraża ludzi o odmiennych od powszechnych preferencjach seksualnych na dyskryminację, a nawet przemoc motywowaną uprzedzeniami. Pośrednio aprobuje niewiedzę i społeczne fobie, sugeruje przyzwolenie na łamanie praw jednostek i zbiorowości”.

Oczekując skutecznego wycofania się z tej deklaracji, prezydenci zwracają uwagę, że obowiązkiem samorządów jest przeciwdziałanie formom dyskryminacji ludzi w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym.

Deklaracja popularnie zwana „anty-LGBT” może wpłynąć na utratę funduszy unijnych.

Z pełną treścią apelu można zapoznać się tutaj. (plik PDF)

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności