Pracowali na budowie. Muszą wrócić do swojego kraju. To nie wszystko…

Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Krakowie skontrolowali na terenie powiatu krakowskiego jeden z placów budowy. Prace ociepleniowe wykonywała tam czwórka cudzoziemców. Trzech obywateli Ukrainy oraz obywatel Mołdawii, nie posiadało jednak odpowiednich zezwoleń na wykonywanie pracy w Polsce.

Cudzoziemcy zostali ukarani mandatami karnymi. Ponadto, Komendant Placówki SG w Krakowie zobowiązał każdego z nich do powrotu do swoich ojczystych krajów. Dodatkowo, każdy z mężczyzn został objęty zakazem ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen przez okres 1 roku.

Surowe konsekwencję grożą równie nieuczciwemu pracodawcy. Skierowany zostanie wobec niego wniosek do sądu o ukaranie. Za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom, może grozić kara do 30 tys. zł (art. 120 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności