Nie będzie referendum w sprawie igrzysk

Radni podjęli decyzję o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego organizacji igrzysk.

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa projekt uchwały o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa złożyli radni Klubu „Kraków dla Mieszkańców”. Głównym argumentem za przeprowadzeniem referendum, według autorów projektu, jest kwestia wysokich kosztów tego przedsięwzięcia sportowego, a także obciążenie, jakie w związku z organizacją igrzysk poniesie Kraków i jego mieszkańcy.

Stanowisko Miasta jest w tej kwestii jednoznaczne: Kraków nie będzie organizować igrzysk na własny koszt, a jeśli przystąpi ostatecznie do współorganizowania tej imprezy – na koszty organizacyjne ma otrzymać wsparcie z budżetu centralnego. Może ono wynieść nawet miliard złotych. Wsparcie to ma obejmować inwestycje sportowe, drogowe i transportowe.

W ramach inwestycji pozasportowych zrealizowane powinny być:

 • rozbudowa ul. Okulickiego
 • zakup 60 tramwajów typu Lajkonik 2
 • budowa węzła komunikacyjnego Opatkowice (w realizacji)
 • budowa Trasy Balickiej
 • dokończenie przebudowy ul. Buszka.

Inwestycje sportowe obejmują:

 • modernizację stadionu im. H. Reymana
 • budowę basenu olimpijskiego przy Technikum Łączności przy ul. Monte Cassino
 • budowę toru kajaków klasycznych
 • strzelnicę OSiR Kolna
 • modernizację obiektów AWF.

Co do organizacji referendum w sprawie przeprowadzenia igrzysk, Miasto stoi na stanowisku, że jego przeprowadzenie wiąże się z poniesieniem dużych wydatków z budżetu miasta. Całkowity koszt organizacji proponowanego referendum może wynieść od 2 mln 200 tys. do 2 mln 675 tys. złotych. W koszty te wchodzić będą m.in.

 • diety dla członków miejskich i okręgowych komisji ds. przeprowadzenia referendum
 • przygotowanie i przeprowadzenia referendum (umowy z pracownikami – łącznie przy obsłudze wyborów pracuje od 180–200 pracowników, czynności do wykonania to m.in. spisy wyborców, wydruk materiałów wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, dyżury w dzień referendum, obsługa wyborców niepełnosprawnych, obsługa telefoniczna meldunków w dniu wyborów i in.)
 • obsługa informatyczna
 • obsługa lokali wyborczych
 • transport
 • wydruk kart do głosowania, obwieszczeń urzędowych, protokołów
 • sporządzenie spisu wyborców
 • wyposażenie lokali wyborczych
 • inne.

Kalkulację sporządzono w oparciu o koszty poniesione przez Miasto przy organizacji wyborów Prezydenta RP w 2020 r.

Przypomnijmy: igrzyska europejskie mają się odbyć w 2023 r. w Krakowie i województwie małopolskim. Sportowcy, według założeń, będą rywalizować także w Zakopanem, Tarnowie i Krynicy. W Krakowie mają się odbyć się następujące dyscypliny: siatkówka, szermierka, pływanie synchroniczne, koszykówka 3 x 3, rugby 7, kajakarstwo klasyczne, strzelectwo, pięciobój nowoczesny i tenis stołowy – czyli 9 dyscyplin, a także dodatkowo 2 dyscypliny pokazowe: teqball i MMA. W kolejnych 11 dyscyplinach sportowcy będą rywalizować w Tarnowie, Krynicy i Zakopanem.

W czerwcu odbyła się wizytacja stadionu im. Reymana pod kątem organizacji ceremonii otwarcia, Hali Cracovia pod kątem rozgrywek w koszykówce 3 x 3, oraz stadionu Cracovii pod kątem rugby 7.

Warto dodać, że w kwietniu br. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o powołaniu spółki samorządowej „Igrzyska Europejskie 2023”, która ma być odpowiedzialna za organizację igrzysk europejskich.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności