Na terenie Starego Bieżanowa mają pojawić się magazyny z workami z piaskiem. To nie wszystko

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że na terenie Starego Bieżanowa mają pojawić się magazyny z workami z piaskiem, dostępne dla mieszkańców. Dodatkowo, w najbliższym czasie opracowany zostanie system szybkiego informowania o potencjalnym zagrożeniu powodziowym – to główne ustalenia zespołu zadaniowego ds. przeciwdziałania następstwom nawalnych deszczów w tym rejonie Krakowa.

W środę, 11 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie zespołu, którego zadaniem – na bazie doświadczeń z zeszłych tygodni – ma być opracowanie co, gdzie i kiedy zrobić w najbliższych dniach, żeby maksymalnie ochronić mieszkańców Bieżanowa.

W jego skład wchodzą przedstawiciele miejskich jednostek i spółek, Straży Pożarnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe oraz reprezentanci mieszkańców. 

W przyszłym tygodniu na wałach przeciwpowodziowych Serafy na Bieżanowie odbędą się wizje terenowe. Spotkanie przedstawicieli miejskich jednostek, spółek i Wód Polskich na miejscu, pozwoli wypracować szczegółowe rozwiązania dotyczące maksymalnej ochrony okolicznych mieszkańców przed podtopieniami.

Te działania, które będą możliwe do natychmiastowego wprowadzenia, pomogą zabezpieczyć mieszkańców Bieżanowa do czasu zrealizowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czterech kolejnych zbiorników małej retencji. Jednego na rzece Serafie (będącego uzupełnieniem istniejącego zbiornika Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Wedle analiz rządowej instytucji, tylko całość inwestycji będzie mieć kluczowe znaczenie dla podniesienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Starego Bieżanowa. Pięć zbiorników zabezpieczy obszar 16,5 tys. ha.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności