Kraków stawia na budowanie odporności na deszcze nawalne i susze

Stare podejście, czyli jak najszybsze odprowadzanie deszczówki do kanalizacji czy rzek, w świetle postępującej urbanizacji nie sprawdziło się. Dziś Kraków stawia na budowanie odporności na deszcze nawalne i susze – informuje Urząd Miasta Krakowa.

KEGW buduje niebieską mapę kanalizacji deszczowej miasta. To pierwszy taki dokument, będący punktem wyjścia do zarządzania opadem w miejscu, gdzie spada, opóźnianiem jego odpływu i wzrostem retencji w mieście. Modelowanie hydrodynamiczne, budowa nowych przepompowni NWS i zbiorników retencyjnych – to odpowiedź jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na obecne wyzwania i potrzeby, jakie niesie za sobą woda w mieście.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności