Kraków przygotowuje się do dużej modernizacji oświetlenia ulicznego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, przygotowuje się do dużej modernizacji oświetlenia ulicznego. Zaplanowano rewitalizację oświetlenia, dzięki której poprawi się nie tylko widoczność, ale także zmniejszy zużycie energii – poprzez stosowanie energooszczędnych opraw wykorzystujących technologię LED.

Z uwagi na skalę systemu oświetlenia ulicznego Krakowa, miasto poszukuje optymalnego pod względem finansowym, modelu realizacji tej modernizacji. Od kwietnia 2021 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi prace nad przygotowaniem przedsięwzięcia polegającego na powierzeniu utrzymania i modernizacji gminnego oświetlenia drogowego partnerowi prywatnemu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej jako PPP). Ten model finansowania modernizacji oświetlenia w Krakowie wydaje się najkorzystniejszym, zwłaszcza, że ZDMK dysponuje już dużym doświadczeniem w przygotowaniu projektów w formule PPP – czytamy w komunikacie.

Miasto chce zrealizować to przedsięwzięcie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W środę 25 sierpnia opinię na ten temat wyrazi Rada Miasta Krakowa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności