Komunikat Zarządu Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, iż w dniach 18-20.08.2021r. w godzinach 00:00-4.00 mogą wystąpić zakłócenia ciszy nocnej na obszarze I obwodnicy, na odcinku – św. Gertrudy- Westerplatte.

W tych dniach wykonywane będą prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Plant Krakowskich polegające na usunięciu kolizji konarów z siecią trakcji tramwajowej.

Prace te będą prowadzone pod nadzorem pracownika ZZM.

Na prowadzenie tych prac, ZZM posiada pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków .

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności