Dziś warto popatrzeć w niebo

Tej nocy będziecie mogli zobaczyć piękny spektakl w postaci sypiących się z niema meteorów, popularnie nazywanych spadającymi gwiazdami. W drugiej połowie nocy spodziewajcie się realnie ok. 60-80 meteorów na godzinę – informuje profil z Głową w Gwiazdach.

Perseidy to rój meteorów, którego źródłem jest powracająca w okolice Słońca co 133 lata kometa 109P/Swift-Tuttle. Jej trajektoria przecina się z orbitą Ziemi. W nocy 12/13 sierpnia nasza planeta przedzierać będzie się przez strumień pyłu pozostawionego przez kometę (który w przeszłości stanowił jeden z jej warkoczy). Te drobiny materii nazywamy meteoroidami. Gdy wpadną do ziemskiej atmosfery wywołują w niej zjawiska krótkich, szybkich błysków – to właśnie obserwowane meteory (nazywane też „spadającymi gwiazdami”).

Źródło Z Głową w Gwiazdach

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności