Dziś w Krakowie odbędzie się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

I Kompania Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad 50 lat (41 lat po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Nie inaczej będzie i w tym roku.

Marsz zgromadzi młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

W czwartek, 5 sierpnia odbędą się w Krakowie główne uroczystości związane z „Kadrówką”. O godz. 15.45 rozpocznie się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów, ulicami Piłsudskiego, Podwale, św. Anny na Rynek Główny, gdzie nastąpi złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicą Grodzką na Wawel, gdzie o godz. 17.00 uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006-2009.  

O godz. 17.30 odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Następnie odbędzie się przemarsz z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu na plac o. gen. Adama Studzińskiego oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Po uroczystościach uczestnicy marszu skierują się w stronę Małego Rynku, gdzie o godz. 19.00 rozpocznie się Krakowska Lekcja Śpiewania „Kadrówka 1914” organizowana przez Bibliotekę Polskiej Piosenki i Miasto Kraków.

O godz. 20.30 odbędzie się uroczysty capstrzyk pod kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apelem pamięci.

W piątek, 6 sierpnia, o godz. 7.00 uczestnicy marszu wezmą udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerują z Oleandrów na plac Matejki i złożą kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. O godz. 9.45 w Michałowicach odbędą się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

W dniach 6-12 sierpnia uczestnicy marszu przejdą na trasie Kraków-Kielce.

Tegoroczny Marsz odbywa się pod Narodowym Patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy oraz Karoliny Kaczorowskiej, żony Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski znalazł się w Komitecie Honorowym tegorocznej Kadrówki, znajdują się w nim także Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz włodarze samorządów terytorialnych, przez które przechodzą uczestnicy Marszu.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności