Zostaną uruchomione nowe linie rekreacyjne [aktualizacja]

Od 31 lipca zostanie uruchomiona nowa linia rekreacyjna LR6 kursująca po następującej trasie:

  • trasa podstawowa: Krzeszowice Dworzec Autobusowy – Krzeszowice – Tenczynek – Rudno – Rudno Zamek;
  • trasa wariantowa: (dojazdowo-zjazdowa): Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia – DK79 – Krzeszowice Dworzec Autobusowy – Tenczynek – Rudno – Rudno Zamek;

            Linia będzie zatrzymywać się tylko na przystankach: „Bronowice Małe” (początkowy dla kursu wariantowego na ul. Balickiej, przed przejściem dla pieszych – jak dla linii aglomeracyjnych jadących w kierunku Zabierzowa), „Bronowice SKA” (dla kursu wariantowego – w obu kierunkach na ul. Armii Krajowej, pod wiaduktem ul. Balickiej), „Rondo Ofiar Katynia” (dla kursu wariantowego), „Krzeszowice Dworzec Autobusowy” (końcowo-początkowy dla stałej trasy oraz przelotowy w obu kierunkach dla trasy wariantowej – na pętli), „Rudno Zamek” (w Rudnie, obok parkingu i drogi prowadzącej do ruin zamku).

​            Kursowanie linii będzie odbywać się w zależności od prognozy pogody, jak w przypadku innych linii sezonowych i rekreacyjnych. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o tym, czy w dany weekend zostanie ona uruchomiona.

            UWAGA! Uruchomienie linii LR9 na trasie Bronowice Małe / Krzeszowice Dworzec Autobusy – Czerna Las z przyczyn technicznych uzależnionych od Gminy Krzeszowice zostało wstrzymane. Linia ta zostanie uruchomiona w innym terminie, o czym poinformujemy odrębnym komunikatem.

            Cała trasa podstawowa linii LR6 będzie znajdować się III strefie biletowej. W przypadku trasy wariantowej przystanki na odcinku Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia będą znajdować się w I strefie biletowej. Ponadto, na całej trasie będą ważne bilety okresowe wykupione na dowolną strefę (z wyłączeniem biletów na 1 linię). Dodatkowo, tylko w dniach rzeczywistego kursowania linii posiadacze biletów okresowych wykupionych na dowolną strefę (z wyłączeniem biletów na 1 linię) oraz osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Komunikacją Miejską w Krakowie będą mogli bez dodatkowych opłat podróżować pociągami spółki POLREGIO na trasie Kraków Główny – Krzeszowice (w obu kierunkach).

            W pojazdach linii LR6 na odcinku Krzeszowice Dworzec Autobusowy – Rudno Zamek będzie można także odbywać przejazd na podstawie następujących biletów kolejowych ważnych w pociągach spółki POLREGIO:

  • jednorazowych – na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem” w relacji pomiędzy dowolną stacją (przystankiem) posiadającą w nazwie „Kraków” (w tym „Kraków Business Park”) a inną stacją (przystankiem), o ile w tej relacji jest obsługiwana stacja „Krzeszowice”, oraz w relacji pomiędzy stacją (przystankiem) „Zabierzów” lub „Rudawa” a inną stacją (przystankiem), o ile w tej relacji jest obsługiwana stacja „Krzeszowice”;
  • strefowych – czasowych lub liniowych ważnych w relacjach podanych wyżej;
  • okresowych – ważnych w relacjach podanych wyżej.
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności