Złoty medal dla Zamku Królewskiego na Wawelu

W poniedziałek, 12 lipca o godz. 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się uroczystość wręczenia złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu. Uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa będzie transmitowana online.

Złoty medal „Cracoviae Merenti” oznaczony nr 7, Zamek Królewski na Wawelu otrzyma w uznaniu szczególnych zasług dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Odznaczenie z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca odbierze Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej.

W uzasadnieniu do uchwały Prezydent Miasta Krakowa podkreśla, że wawelskie wzgórze wraz z położonym na nim zamkiem królewskim to miejsce o wyjątkowym znaczeniu historycznym i kulturowym oraz niemierzalnej wartości ideowej. Od wieków pozostaje symbolem polskiej państwowości i określa naszą tożsamość narodową.

– Decyzja o przyznaniu złotego medalu „Cracoviae Merenti” Zamkowi Królewskiemu na Wawelu jest wyrazem naszego szacunku i uznania jakie winni jesteśmy miejscu o tak ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Jest również przejawem wdzięczności za trud wielu pokoleń ludzi, którzy przez lata badali to miejsce, dbali o jego renowację, a w czasach II wojny światowej ratowali bezcenne dziedzictwo – mówi Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Medal „Cracoviae Merenti” jest najwyższym odznaczeniem Miasta Krakowa. Przyznaje je Rada Miasta Krakowa na wniosek Komisji Medalu w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. W skład Komisji Medalu „Cracoviae Merenti” wchodzą: Prezydent Miasta Krakowa – jako Przewodniczący Komisji, Metropolita Krakowski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Medal ustanowiono w 1992 r. i początkowo miał on dwie klasy: złotą i srebrną. W roku 1998 przyjęto dodatkową kategorię i ustanowiono medal brązowy. Rada Miasta Krakowa postanowiła też, że podczas kadencji może wręczyć: jeden medal złoty, który może być  przyznany tylko dla instytucji, trzy srebrne oraz sześć brązowych.

Złoty medal „Cracoviae Merenti” oznaczony numerem pierwszym przyznano Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II (Uchwała Nr XCIII/610/93 z 24 września 1993 r.). Pozostałe 6 medali w tym kolorze wręczono najbardziej zasłużonym krakowskim instytucjom.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności