W tych miejscach pojawią się nowe ścieżki rowerowe

Wybrane ścieżki w mieście zostaną wybudowane jako odrębne zadania inwestycyjne, a pozostałe w ramach programu budowy ścieżek rowerowych. Obecnie ZDMK ma podpisanych 11 umów na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jedną na opracowanie koncepcji (w tym w dwóch przypadkach trwają przygotowania do podpisania umów).

Dokumentacja projektowa jest przygotowywana dla:

 • drugiego etapu zadania pn. budowa ścieżki od Powstańców wzdłuż Strzelców i Lublańskiej do estakady – czyli dostosowania tunelu łączącego Brogi i Rakowicką,
 • dwóch odcinków drogi prowadzącej z Salwatora do granic miast – czyli od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzyniecki oraz od Wioślarskiej do Jodłowej,
 • odcinka wzdłuż al. 29 Listopada, od Żelaznej do Woronicza (etap II, strona wschodnia),
 • części zadania pn. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż alei 29 Listopada na odcinku od Żelaznej do Opolskiej (ZIT),
 • tunelowego przejścia pieszo-rowerowego pod linią 100 (Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego,
 • odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Bunscha, od ul. Czerwone Maki do ul. Babińskiego,
 • odcinka drogi dla rowerów na ul. Stojałowskiego, od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki,
 • ścieżek rowerowych na terenie dzielnicy XV Mistrzejowice, wzdłuż ul. Jancarza,
 • odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nawojki,
 • odcinka drogi dla rowerów na odcinku ul. Walerego Sławka, od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską,
 • odcinka drogi dla rowerów wzdłuż południowej strony al. Pokoju.

Z kolei wybrane biuro projektowe przygotowuje wielowariantową koncepcję dla ścieżki rowerowej łączącej istniejące ciągi rowerowe wzdłuż al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielicka – węzeł SKA Podgórze. W przypadku koncepcji dla kładki Sanktuarium wraz z drogą wzdłuż ul. Podmokłej oraz przygotowania dokumentacji dla ścieżek rowerowych po północnej stronie ul. Brożka zostały wybrane firmy i przygotowujemy się do podpisania umów.

Dodatkowo ZDMK jest w trakcie weryfikacji ofert dla pięciu zadań: koncepcja dla kładki pieszo-rowerowej na rzece Prądnik łączącej ul. Lotniczą z ul. Grunwaldzką; koncepcja dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej; koncepcja dla kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Wizjonerów z al. Armii Krajowej; opracowanie projektu dla połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena; opracowanie projektu korekty geometrii dróg dla rowerów w obrębie ronda Grunwaldzkiego.

W ramach Budżetu Obywatelskiego

W ramach BO realizowane są dwa zadania związane ze ścieżkami rowerowymi. Pierwsze z nich dotyczy budowy ścieżki rowerowej na wjeździe w ul. Medweckiego od zachodu (edycja VI) – dokumentacja projektowa została opracowana, trwają przygotowywania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Drugie związane jest z przedłużeniem ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności w formule P+B (edycja III) – dokumentacja projektowa została odebrana, trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót budowlanych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności