W miejscu dzikiego parkingu pojawi się plac zabaw dla dzieci

Na znajdującym się w sąsiedztwie parku Stacja Wisła 0,3-hektarowym nieużytku, który obecnie jest dzikim parkingiem, powstanie plac zabaw dla dzieci. Do 4 sierpnia można zgłaszać uwagi i opinie do projektu.

Opracowany został projekt zagospodarowania terenu, na którym pojawią się różnorodne elementy zabawowe takie jak huśtawki, domki ze zjeżdżalniami, żuraw i stolik do piasku czy lina do balansowania. 

Projekt kontynuacji parku jest dostępny tutaj. Uwagi i opinie można zgłaszać poprzez e-mail: sekretariat@zzm.krakow.pl.

Przypomnijmy, że w 2018 r. miasto skorzystało z prawa pierwokupu dwóch działek, należących do PKP, o łącznej powierzchni 0,3 ha. Dodatkowy teren umożliwi poszerzenie strefy aktywności dla najmłodszych, tym samym w tej części miasta powstanie znacznie większy niż obecnie plac zabaw dla rodzin z dziećmi.

W istniejącej już części parku zachowano istniejącą przed rewitalizacją zieleń, którą uzupełniono o nasadzenia nowych drzew i krzewów, które mają stanowić barierę dla pyłu i hałasu z ulicy. Zachowano i wyeksponowano elementy dawnej Stacji Wisła. Park skomunikowano z istniejącym otoczeniem poprzez budowę i modernizację szlaków pieszych i rowerowych, w tym budowy stacji wypoczynkowej ze stojakami rowerowymi dla rowerzystów. Cały teren objęty inwestycją został wyposażony w małą architekturę.

W dotychczas zagospodarowanej części parku utworzono 12 stref funkcjonalnych w zależności od pełnionych funkcji i docelowych użytkowników. Wśród nich są: strefy rekreacyjna (z miejscem na piknik), zabawowa z naturalnym placem zabaw, a także m.in. łąka kwietna, farma miejska (drewniane skrzynie – rabaty podniesione – umożliwiające wyhodowanie własnych warzyw i owoców), labirynt oraz parking dla rowerów.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności