W Krakowie powstanie kolejna kryta pływalnia. Basen będzie miał podnoszone dno

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczące budowy krytej pływalni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 wraz z zagospodarowaniem terenu na os. Bohaterów Września 13. W ramach inwestycji powstanie kolejny w naszym mieście basen z podnoszonym dnem, dzięki czemu uczniowie i mieszkańcy będą mieli możliwość bezpiecznej nauki pływania.

Budynek pływalni został zaprojektowany jako piętrowy, niepodpiwniczony. Układ komunikacyjny obiektu uwzględnia dostęp z dwóch stron: poprzez hol główny dla użytkowników komercyjnych (od ul. Bitwy nad Bzurą) oraz poprzez łącznik dla uczniów szkoły. Z racji tego, że użytkownikami basenu będą przede wszystkim uczniowie szkoły, główny zespół szatni zostanie zlokalizowany na tym samym poziomie co przewiązka łącząca piwnicę szkoły z zaprojektowanym budynkiem.

Obiekt pływalni będzie składał się z następujących zasadniczych części funkcjonalnych:

Parter:
– hol wejściowy;
– szatnia odzieży wierzchniej;
– pomieszczenie sanitarne personelu wraz z pomieszczeniem socjalnym;
– zespół pomieszczeń technicznych podbasenia;
– rozdzielnia prądu,;stacje filtrów, zbiorników przelewowych, pomp, wentylatornia, wymiennikownia.

Poziom parteru dostępny będzie bezpośrednio z zewnątrz, z terenu parkingu. Przestrzeń podzielona będzie na dwie strefy: wejściową dla grup komercyjnych, stanowiącą hol wejściowy z komunikacją pionową (klatka schodowa, winda) wraz z przylegającą do niej szatnią oraz części technicznej gdzie zlokalizowana będzie m.in. m.in. technologia basenowa. 

Piętro:
– główny hol wraz z funkcjami strefy wejściowej (kasy, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia obsługi);
– kawiarnia z zapleczem;
– blok szatniowo-sanitarny hali basenu;
– hala basenu;
– strefa spa (sauna);
– pomieszczenia ratowników.

Główny hol zlokalizowany na piętrze będzie podzielony na część ogólnodostępną, w skład której wejdą kawiarnia z zapleczem oraz toalety ogólnodostępne i na część płatną (zlokalizowaną równolegle do ul. Bitwy nad Bzurą). Dostęp do głównego holu zapewni komunikacja pionowa części komercyjnej oraz łącznik prowadzący do szkoły. Wejście dla dzieci szkolnych poprowadzi bezpośrednio ze szkoły z poziomu piwnicy do strefy płatnej na piętrze basenu. Łącznik został zaprojektowany tak, aby nie występowały przeszkody dla osób niepełnosprawnych. Dostęp od strony placu wejściowego do piwnicy szkoły umożliwi pochylnia zewnętrzna, natomiast wewnątrz szkoły znajdzie się winda obsługująca poszczególne poziomy. Częścią wspólną dla wszystkich użytkowników basenu będzie przestrzeń płatna znajdująca się pomiędzy bramkami kasy a drzwiami do łącznika prowadzącego do szkoły. W tej części holu znajdzie się miejsce na suszarki oraz szafki na obuwie zamienne, skąd będzie bezpośredni dostęp do bloków szatniowo-sanitarnych basenu oraz do strefy z pomieszczeniami ratowników. W tym segmencie, oprócz kasy, zaprojektowano również zaplecze gospodarcze dla pracowników.

Przebieralnie zaprojektowano w klasycznym układzie z podziałem na część damską i męską. Każdy zespół szatniowy zawiera po 2 kabiny indywidualne do przebierania, w tym jedną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Łączna ilość szafek w zespole wynosi ok. 30, w równym podziale na szatnie damską i męską.  Szatnie mogą być użytkowane przez grupy zorganizowane, np. klasy szkolne, jak i przez użytkowników indywidualnych. Zespół wyposażony jest w sanitariaty z umywalkami dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz natryski otwarte. Zaprojektowano po 5 natrysków damskich i męskich (w tym po 1 dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Hala basenu sportowego wyposażona będzie w sześciotorową nieckę 25 m x 16 m, o głębokości 180 cm, z dnem podnoszonym na szerokości 3 torów oraz wannę jacuzzi.

Pomieszczenie trenerów zostanie zlokalizowane od strony wejściowej, z wglądem na całość basenu. Symetrycznie względem wejścia zlokalizowane będzie pomieszczenie na sprzęt basenowy. Obok znajdzie się wejście do strefy sauny z zapleczem.

Hala basenowa będzie doświetlona światłem dziennym poprzez przeszklenia zlokalizowane wzdłuż basenu oraz poprzez przeszklenie wokół jacuzzi, od strony południowej basenu. Na piętrze zaprojektowano również wentylatornię dostępną z klatki schodowej.

Dane liczbowe:

– powierzchnia użytkowa 977,99 m²
– powierzchnia netto  1 562,11 m²
– powierzchnia całkowita 2 958,28 m²
– powierzchnia zabudowy basenu 1 600,05 m²
– kubatura 13 043,00 m³
– wysokość elewacji frontowej 10,00 m
– szerokość elewacji wejściowej 57,35 m
– szerokość elewacji zachodniej 57,35 m
– szerokość elewacji południowej 27,70 m
– szerokość elewacji północnej (z łącznikiem) 98,45 m

Fot. ZIS

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności