Uczniowie otrzymają nagrody pieniężne!

Laur Olimpijski, to nagroda przyznawana od wielu lat przez miejski samorząd w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów. Trafia ona do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mogących pochwalić się szczególnymi osiągnięciami w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach czy turniejach. 

W tym roku zostanie nią wyróżnionych aż 386 uczniów-olimpijczyków, a na ten cel miejski samorząd przeznaczy ponad 144 tys. zł.

Uczniowie wyróżnieni w tym roku Laurem Olimpijskim, oprócz pamiątkowych dyplomów od Prezydenta Miasta Krakowa, otrzymają także nagrody pieniężne. W przypadku uczniów szkół podstawowych jest to 300 zł za konkurs i 100 zł za każdy kolejny, w którym osiągnięto sukces. Uczniowie szkół ponadpodstawowych otrzymają z kolei odpowiednio 400 zł i 200 zł. – We wcześniejszych latach uczniom wyróżnionym Laurem Olimpijskim były przyznawane nagrody rzeczowe. Od tego roku uczniowie będą mogli wykorzystać środki finansowe w sposób najbardziej odpowiadający ich indywidualnym potrzebom, pasjom i zainteresowaniom – informuje Anna Domańska, Dyrektor Wydziału Edukacji UMK.

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów przewiduje także inne formy nagradzania i motywowania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Oprócz wspomnianej nagrody Laur Olimpijski, są to również Mistrz Matury, Ósmoklasista 100%, Specjalista 100%, Technik 100%, Nagroda Edukacyjna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa czy też Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. Wraz z końcem roku szkolnego uczniom aktywnie działającym na rzecz innym przyznawane są natomiast Listy Gratulacyjne Prezydenta Miasta Krakowa. W ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów przekazywane są także środki na dofinansowanie obozów naukowych, a także inne formy wsparcia ucznia uzdolnionego związane z reprezentowaniem Polski w olimpiadach międzynarodowych.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności