Przetarg na koncepcję Trasy Nowobagrowej. Będzie nowa droga i linia tramwajowa

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)

Planowana Trasa Nowobagrowa jest elementem trzeciej obwodnicy Krakowa po wschodniej stronie miasta. Zgodnie z założeniem, ma się ona składać z dwóch zasadniczych elementów: komponentu drogowego i tramwajowego. Ma także powstać nowa infrastruktura rowerowa i piesza.

Początek Trasy Nowobagrowej od strony północnej wyznacza tzw. węzeł Płaszów, czyli skrzyżowanie planowanej Trasy Ciepłowniczej oraz ulic Lipskiej i Mierzei Wiślanej. Następnie ma ona biec wzdłuż ulicy Mierzeja Wiślana z możliwością połączenia z planowanym układem komunikacyjnym w ramach MPZP „Nowe Miasto” oraz ulicą Bieżanowską. Trasa ma przecinać magistralę kolejową w układzie tunelowym lub estakadowym na południe i południowy-zachód od Zalewu Bagry, biec przez tereny przemysłowe aż do tzw. węzła Kabel na wysokości obecnego skrzyżowania ulic Wielicka, Kamieńskiego i Nowosądecka.

Zgodnie z istniejącymi materiałami studialnymi komponent tramwajowy mógłby zostać zaplanowany równolegle do przebiegu drogowego elementu Trasy Nowobagrowej. Nie wyklucza się też odseparowania obu komponentów i budowy linii tramwajowej w ramach innego przebiegu z włączeniem do torowiska wzdłuż ulicy Wielickiej.

Niedawno ZIM ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ). Oferty można składać do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ. Zgodnie z aktualna Wieloletnią Prognozą Finansową, ten etap przygotowania inwestycji powinien zakończyć się do 2023 roku.

W kolejnych latach, po zabezpieczeniu środków finansowych, zlecone będzie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID oraz realizacja zadania.

Źródło ZIM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności