Powstanie nowoczesny kompleks z krytym basenem oraz zewnętrznym kąpieliskiem. To nie wszystko!

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji dotyczące opracowania pełnobranżowej dokumentacji dla nowego kompleksu sportowego – w tym budowy krytej pływalni i modernizacji istniejącego kąpieliska otwartego – na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza 14 w Krakowie.

fot. ZIS

Przygotowana wcześniej koncepcja zakłada powstanie nowoczesnego kompleksu sportowego z krytym basenem oraz zewnętrznym kąpieliskiem, halą skateparku oraz boiskiem piłkarskim z nową trybuną i terenów zielonych zawierających ścieżki spacerowe.

Założeniem autorów koncepcji (Autorskiej Pracowni Projektowej z Krakowa) jest zagospodarowanie terenu w sposób funkcjonalny i przyjazny dla mieszkańców. Zaproponowane rozwiązanie przewiduje usytuowanie budynków od ulicy Mackiewicza oraz pozostawienie funkcji rekreacyjnej na terenach zielonych od strony północnej i zachodniej, co wpłynie na izolację akustyczną terenu od ulicy Mackiewicza.

fot. ZIS

Koncepcja zakłada lokalizację zwartego zespołu obiektów w  miejscu istniejących z rozbudową o budynek basenów krytych z zapleczem. Główne, piesze wejście do kompleksu sportowego zachowano w miejscu dotychczasowego od strony ulicy Mackiewicza. Przechodzi ono w ciąg pieszy stanowiący główny trakt komunikacyjny, prowadzący w kierunku basenów odkrytych. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsc postojowych na poziomie terenu, przewidziano garaż podziemny na 55 stanowisk pod budynkiem głównym. W opracowaniu bez zmian pozostawiono istniejące boisko piłkarskie, projektując natomiast nowe trybuny od strony zachodniej.

fot. ZIS

W ramach inwestycji planowana jest budowa:

– budynku głównego piętrowego (sportowo-rekreacyjnego), podpiwniczonego, który składa się z dwóch części połączonych na poziomie piętra i piwnicy. W piwnicach znajduje się garaż podziemny na 55 stanowisk postojowych oraz część techniczna podbasenia. Na poziomie parteru części południowo-zachodniej budynku głównego zaprojektowano kompleks basenów krytych składający się z basenu pływackiego 25 m oraz basenu do nauki pływania wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i strefą wejściowo-recepcyjną. W hali basenowej znajdują się również dwie sauny – fińska i parowa oraz basen jacuzzi. Duże przeszklenia z rozsuwanymi drzwiami umożliwiają połączenie przestrzeni hali z tarasem sąsiadującym z basenem odkrytym. Piętro budynku dostępne jest za pomocą klatki schodowej i windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia administracyjno-biurowe, dwie sale wielofunkcyjne z zapleczem, kawiarnię z widokiem na kąpielisko oraz pomieszczenia techniczne. Parter części północno-wschodniej zawiera hol recepcyjny z zapleczem sanitarnym, kręgielnię, dwie sale do squasha z szatniami, szatnie i sanitariaty dla użytkowników boiska piłkarskiego oraz pomieszczenia magazynowe i techniczne. Budynek jest również dostępny od strony północnej oraz od strony boiska piłkarskiego, które jako jedyny element istniejącego zagospodarowania pozostaje bez zmian. Na dachu budynku zaprojektowano ogród z zieleni ekstensywnej – maty z rozchodnikami  i niskie trawy, a od strony południowej zespól kolektorów słonecznych.

fot. ZIS

– kąpieliska otwartego – kompleks basenów odkrytych (zaprojektowano w miejscu basenów istniejących). W skład zespołu basenów odkrytych wchodzi basen pływacki 50 m i basen dla dzieci połączony z placem zabaw wodnych, wyposażonym w atrakcje takie jak zjeżdżalnie, urządzenia do zabaw wodnych. Pomiędzy basenami zaprojektowano budynek zaplecza sanitarnego – parterowy, niepodpiwniczony z natryskami, sanitariatami, pomieszczeniem ratownika i magazynem sprzętu. W budynku, od strony strefy wejściowej zlokalizowano snack-bar z niewielkim tarasem i  parasolami. Wokół basenów zaprojektowano plażę z elementów drewnianych (lub desek kompozytowych) otwartą w kierunku zachodnim na istniejącą łąkę sąsiadującą z terenem campingu. Teren ten, częściowo zacieniony, będzie wykorzystywany jako miejsce pikników rodzinnych umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańców miasta.

fot. ZIS

– hali skateparku w północno-zachodniej części terenu w sąsiedztwie basenów otwartych. Hala dostępna będzie od strony północnej ze ścieżki poprowadzonej przez teren zielony i będzie działa niezależnie od pozostałych obiektów sportowych. Budynek zaprojektowany na planie wielokąta zawiera hol recepcyjny z pomieszczeniem dla obsługi, sanitariaty, pomieszczenie magazynowe i techniczne. Pomost widokowy poprowadzony wzdłuż ścian zewnętrznych z wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz budynku oraz dostępny z niego taras zewnętrzny z widokiem na kąpielisko otwarte. Obiekt będzie miał elewację częściowo przesłoniętą pnączami. Wzdłuż granicy południowej działki zaprojektowano drogę pożarową obsługującą budynek basenowy oraz budynek hali skateparku.

fot. ZIS

 terenów zielonych zawierających ścieżki spacerowe oraz projektowany deszczochron w formie zadaszenia z tkaniny membranowej. Pas zieleni od strony północnej w sąsiedztwie hali skateparku, stanowić będzie uzupełnienie kompozycji zieleni urządzonej od strony osiedla mieszkaniowego. Zieleń ta ma charakter izolacyjny oraz kompozycyjny – wprowadzenie od strony ul. Mackiewicza pasażem parkowym do hali skateparku.

fot. ZIS
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności