Pamiętaj o niezbędnych dokumentach, by skorzystać z programu Mieszkanie Plus

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przypomina osobom, które złożyły wnioski za pośrednictwem internetowego formularza naboru w programie Mieszkanie Plus o konieczności dostarczenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Gminę Miejską Kraków oceny punktowej ich wniosków, zgodnie z informacją przesłaną na skrzynkę mailową każdego wnioskodawcy. 

Dokumenty muszą być złożone w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.  Jeżeli wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas weryfikacji.

Dla połowy wnioskodawców pozostało już tylko niewiele ponad  20 dni na uzupełnienie wniosku. Zwlekanie do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów może narazić wnioskodawców na oczekiwanie w kolejkach, a także spowodować utrudnienia w sprawnym przeprowadzeniu naboru i późniejsze opracowanie listy potencjalnych najemców. 

Ponadto przypominamy: dokumenty należy składać w kopertach z wpisanym numerem wniosku za pośrednictwem: poczty, kuriera lub do urny w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa pod adresem: Rynek Podgórski 1, 30 – 533 Kraków. Do weryfikacji punktowej należy przedłożyć oryginały dokumentów lub ich kopie potwierdzone notarialnie. Na wniosek strony, złożony razem z oryginałami dokumentów, zostaną one zwrócone po zakończeniu weryfikacji punktowej. Przedłożenie dokumentów do weryfikacji punktowej w innej formie, niż ich oryginały lub potwierdzone notarialnie kopie, skutkować będzie nieprzyznaniem punktów za kryteria pierwszeństwa wskazane we wnioskach.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności