Nowa droga będzie przebiegać przez teren gminy Kraków i gminy Zielonki

Budowa drogi ułatwiającej wyjazd z Krakowa na północ – tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli zachodniej obwodnicy Zielonek – uzyskała unijne dofinansowanie. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd województwa małopolskiego.

Zgodnie z decyzją z 1 lipca, na krakowską część zadania, którego wartość to blisko 72 mln zł, przekazana zostanie dotacja w wysokości prawie 20 mln zł.

Nowa droga o długości około 2 km będzie przebiegać przez teren gminy Kraków i gminy Zielonki. Łączny koszt realizacji zadania finansowanego przez województwo i miasto wyniesie ok. 111,5 mln zł. Za realizację krakowskiego odcinka odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich.

Po przygotowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej, 30 kwietnia został złożony wniosek do wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Obecnie projektant uzupełnia braki i wkrótce powinno zostać wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z kontraktem, roboty budowlane mają się zakończyć w 2023 roku.

Warto wiedzieć, że krakowski odcinek Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek rozpoczyna się w rejonie ul. Pachońskiego, gdzie łączy się z budowaną obecnie pod nadzorem ZIM linią tramwajową do Górki Narodowej. W ramach zadania powstanie około kilometrowy odcinek nowej drogi kategorii „G” do granicy Krakowa, posiadającej dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi. Wybudowany zostanie łącznik pomiędzy nową trasą, a ul. Glogera wraz z rondem turbinowym. Rozbudowana na około 200 metrach będzie również ul. Glogera. W ramach zadania powstanie również wiadukt nad torami kolejowymi oraz przejście podziemne umożliwiające ruch pieszy i rowerowy.

Przewiduje się też przebudowę i budowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami. Poprawi się też infrastruktura dla transportu zbiorowego, poprzez wybudowanie zatok dla autobusów. Tam gdzie jest to konieczne powstaną ekrany akustyczne.

Trasa Wolbromska ma poprawić wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do naszego miasta z gminy Zielonki. Nowa droga będzie się łączyć z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną obecnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna wobec ul. Jasnogórskiej, Łokietka i al. 29 Listopada trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności