Nie mamy dobrych informacji dla kierowców! Ten most trzeba przebudować…

Profesjonalne oględziny, pomiary i obliczenia wykazały, że po zakończeniu remontu mostu w ciągu ul. Piastowskiej konieczne będzie wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów. Przygotowanie projektu nowej organizacji ruchu potrwa trzy tygodnie, będzie on obowiązywał przez około trzy miesiące – do czasu wykonania wzmocnienia konstrukcji.

W czasie remontu mostu uwagę pracowników ZDMK zwrócił zły stan techniczny jego elementów konstrukcyjnych. Zlecone dodatkowe ekspertyzy potwierdziły obawy – na obiekcie występują uszkodzenia konstrukcji ustroju nośnego (w obrębie kratownicowych dźwigarów głównych oraz konstrukcji stalowej pomostu) o charakterze korozyjnym. Mimo że zasadnicze prace się zakończyły, ruch pojazdów na obiekcie nie może zostać przywrócony. Konieczna jest nowa organizacja ruchu, uwzględniająca wyniki ekspertyzy.

Zgodnie z zaleceniami ekspertów, na obiekcie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy dla pojazdów do 3,5 t. Zachowany zostanie przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Przygotowanie i wdrożenie tych zmian w organizacji ruchu potrwa około trzech tygodni.

Przewiduje się, że ta organizacja ruchu będzie obowiązywała w okresie trzech miesięcy. W tym czasie wykonane zostaną dodatkowe wzmocnienia konstrukcji stalowej. Wytyczne w tym zakresie zostaną zawarte w opracowywanej aktualnie ekspertyzie.

Ostatecznie most w ciągu ul. Piastowskiej został zakwalifikowany do gruntownej przebudowy – w okresie trzech lat Zarząd Dróg Miasta Krakowa chce zabezpieczyć środki w budżecie oraz przygotować niezbędną dokumentację i pozwolenia.

Obiekt zostanie otwarty na czas przejazdu krakowskiego etapu wyścigu Tour de Pologne – problemem na obiekcie jest obciążenie, a nie nawierzchnia.

Fot. ZDMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności