Miliony złotych na inwestycje w Krakowie

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, w piątek, 23 lipca podpisano umowę z PKO Bankiem Polskim na emisję obligacji w wysokości 620 mln zł. Środki te pozwolą na sfinansowanie ważnych dla krakowian inwestycji, m.in. budowy linii tramwajowej KST z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej i dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej oraz przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków-Swoszowice z parkingiem P+R.

Wzrostowy trend wielkości wydatków inwestycyjnych jest widoczny od kilku lat. – Przyjęliśmy taką zasadę, że nie przerywamy żadnej rozpoczętej inwestycji. Nowa infrastruktura przyczyni się do dalszego rozwoju miasta po pandemii. W 2021 r. nakłady inwestycyjne są rekordowo wysokie i wynika to z polityki miasta, a mianowicie branża budowlana napędza gospodarkę i jest jej kołem zamachowym – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego w 2021 r. deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. – Obligacje komunalne są dobrym sposobem finansowania inwestycji miejskich. Realizowane w Krakowie śmiałe zamierzenia inwestycyjne przyczyniają się do poprawy jakości usług publicznych, szczególnie w tak ważnym z punktu widzenia krakowian obszarze, jakim jest transport zbiorowy i komunikacja. To nie tylko kwestia ułatwień w transporcie i ograniczeniu korków, ale, co niemniej istotne, niezbędne oddziaływanie na jakość życia, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Ważnym jest, aby inwestycje takie były realizowane szybko i sprawnie, co wymaga zapewnienia bieżącego, taniego finansowania – mówi rektor UEK prof. Stanisław Mazur.

Zdaniem prof. Mazura również patrząc od strony finansowej, emisja obligacji jest dobrym krokiem – Kraków ma wysoki rating, czyli ocenę wiarygodności finansowej. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia nabywców obligacji, najczęściej instytucji finansowych. Dzięki temu miasto korzysta z obecnie niskich rynkowych stóp procentowych, uzyskując możliwość finansowania rozwoju na korzystnych warunkach – dodaje prof. Mazur.

Obligacje dla Krakowa zostaną wyemitowane w trzech seriach: seria A21 o wartości 300 mln zł, seria B21 o wartości 300 mln zł i seria C21 o wartości 20 mln zł. – Od początku powstania obecnego rynku obligacji komunalnych przeprowadziliśmy blisko 2,5 tys. emisji. Bank prowadzi obsługę 650 samorządów,  którym zapewniamy profesjonalną obsługę w pełnym zakresie usług finansowych. Podpisana umowa emisyjna z Krakowem będzie miała istotny wpływ na rozwój miasta i regionu – podkreśla Marcin Eckert, wiceprezes zarządu banku nadzorujący obszar bankowości korporacyjnej i administracji.

Jak informuje PKO Bank Polski, ten rok może okazać się rekordowym pod względem sumy emisji obligacji komunalnych prowadzonych przez PKO. Podpisana z Krakowem umowa jest już kolejną w tym roku. W czerwcu do emitentów obligacji komunalnych z PKO dołączyła Piła z dwoma emisjami na łączną sumę 79 mln zł oraz Słupsk (53 mln zł).

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności