Miał bogatą przeszłość kryminalną, wróci na Ukrainę

W czwartek funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu, zatrzymali obywatela Ukrainy. Cudzoziemiec w wieku 54 lat ostatni raz wjechał na terytorium RP w połowie lutego br. Posługiwał się paszportem ukraińskim i kartą pobytu, wydaną przez Wojewodę Małopolskiego.

Ustalono, że 54-latek jest poszukiwany przez funkcjonariuszy policji. Mężczyzna był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu  oraz doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego. Miał odbyć karę zastępczą pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni za popełnienie w przeszłości wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców.

Dodatkowo ustalono, że pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP był niepożądany, gdyż został on skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wieliczce za przestępstwo – jazdę pod wpływem alkoholu.

54-latek skorzystał z możliwości uwolnienia się z kary zastępczej pozbawienia wolności w wymiarze 30 dni poprzez wpłatę zasądzonej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w kwocie 3 800 zł.

Jednak w związku z faktem, iż cudzoziemiec był niepożądany na terytorium RP, Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Obywatel Ukrainy nie wjedzie do Polski oraz na terytorium innych krajów strefy Schengen przez 3 lata.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności