Małopolskie szpitale łączą siły

Choroby nowotworowe, to druga najczęstsza po chorobach układu krążenia przyczyna zgonów w Polsce. Corocznie ponad 160 tysięcy osób, w tym ponad 12 tysięcy Małopolan otrzymuje diagnozę choroby nowotworowej, z czego ponad 100 tys. Polaków i odpowiednio ponad 8 tys. mieszkańców Małopolski nie udaje się uratować. Czas zmienić te niechlubne statystyki. Współpraca czterech małopolskich szpitali tworzących konsorcjum „Onkologia Małopolska” to szansa na przygotowanie wspólnych rozwiązań w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów. To też nadzieja na poprawę skuteczności terapii oraz jakości życia pacjentów, a także upowszechnianie nowatorskich rozwiązań wdrażanych w Małopolsce.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jednoczą siły w obszarze posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w celu wypracowania wspólnych procedur służących wdrażaniu profilaktyki oraz kompleksowego procesu, diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami nowotworowymi. List intencyjny w tej sprawie podpisali dyrektorzy małopolskich lecznic.

Podstawowym zadaniem konsorcjum będzie współpraca na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów złośliwych u chorych z Województwa Małopolskiego. W ramach działań planowane jest m.in.: opracowanie wspólnej strategii profilaktyki pierwotnej, wtórnej i III fazy schorzeń onkologicznych, wypracowanie wspólnego standardu opieki onkologicznej, prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej z zakresu onkologii. Ponadto będą monitorowane powikłania, efekty leczenia oraz inne niezbędne wskaźniki, co w konsekwencji pozwoli na stworzenie systemu umożliwiającego przekierowywanie pacjentów do badań czy procedur terapeutycznych w innych ośrodkach należących do konsorcjum.

Wieloośrodkowa współpraca w onkologicznych dziedzinach medycyny ma szansę przyczynić się do poprawy uzyskiwanych wskaźników skuteczności terapii, poprawy jakości życia pacjentów, a także upowszechniania nowatorskich rozwiązań, które dzięki małopolskim lekarzom będą mogły być wdrażane także w innych ośrodkach w całej Polsce.

Autor: Biuro Prasowe UMWM/MG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności