Szpital Uniwersytecki w Krakowie został nagrodzony!

Ponad 17,5 mln złotych na zakup sprzętu dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii trafi do 21 placówek w Polsce w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Wśród beneficjentów znajduje się również Szpital Uniwersytecki w Krakowie, który otrzymał 500 tysięcy złotych, za które zakupione zostaną trzy ultrasonografy anestezjologiczne oraz cztery zestawy do bronchoskopii.

Nagrodzone szpitale mogą pochwalić się największą aktywnością donacyjną w latach 2017-2019. W ocenie uwzględniona została liczba dawców potencjalnych, rzeczywistych oraz pobranych do przeszczepiania narządów. 

– Dziękuję serdecznie za zaangażowanie całego personelu medycznego oraz Dyrektorów szpitali, również w imieniu tych wszystkich pacjentów, którzy w wyniku Państwa działań mogą ponownie cieszyć się bezcennym darem, jakim jest życie – mówił Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia, Sławomir Gadomski.

Resort podkreślił, że przekazane dofinansowanie jest wyrazem uznania dla pracy całego zespołu koordynującego i zaangażowanego w proces donacji, który identyfikuje, kwalifikuje oraz sprawuje opiekę nad dawcami, jak również dla zaangażowania ze strony zarządzających szpitali.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności