Rozbudowa 29 Listopada. Wykonawca buduje też nowy wiadukt kolejowy

Trwają roboty drogowe związane z rozbudową al. 29 Listopada. Powstaje też nowy wiadukt kolejowy, a także przekładane i modernizowane są instalacje podziemne.

Najbardziej zaawansowane roboty drogowe trwają w rejonie ul. Węgrzeckiej, przy wjeździe do Krakowa. Po wschodniej stronie obecnej nitki al. 29 Listopada, na sporym odcinku terenu prowadzone są prace ziemne. Zdejmowany i wywożony jest humus, teren stabilizowany jest pod nasyp drogowy, po którym poprowadzona będzie nowa jezdnia.

Wykonawca buduje też nowy wiadukt kolejowy w magistrali nr 8. Nowa konstrukcja będzie szersza i dostosowana do docelowego przekroju al. 29 Listopada. Na tym odcinku realizowany jest cały wachlarz prac: od robót rozbiórkowych i ziemnych, po mocowanie pali fundamentowych i konstrukcji żelbetowych. Obecnie powstaje już tzw. nowa konstrukcja nośna, czyli przęsła, po których będą jeździły pociągi.

W ramach realizacji kontraktu, wykonywane są też prace przy wymianie i modernizacji sieci podziemnych: kanalizacja deszczowa budowana jest w rejonie ul. Rybianka, a wodociągowa przy skrzyżowaniu ulic Lublańska i al. 29 Listopada.

Z innych robót – rozpoczęto też przygotowanie do montażu nowej stacji transformatorowej w rejonie hotelu System.

Przypomnijmy – zakres prac związanych z rozbudową al. 29 Listopada obejmie przebudowę istniejące drogi krajowej nr 7 na Warszawę na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granic miasta wraz z przebudową obiektów inżynierskich – w tym dwóch wiaduktów kolejowych oraz rozbudową, przebudową i budową infrastruktury: odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i kolidującego uzbrojenia. Powstaną ścieżki rowerowe, buspasy, nowe chodniki. Zagospodarowana będzie zieleń.

Celem rozbudowy al. 29 Listopada jest poprawa warunków ruchu w północnej części Krakowa. Dzięki poszerzeniu wylotówki na Warszawę do co najmniej dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę, przebudowie wiaduktów kolejowych, a także – w perspektywie czasu – połączeniu nowej al. 29 Listopada z planowanymi do realizacji inwestycjami komunikacyjnymi, m.in. budową północnej obwodnicy, linii tramwajowej do Górki Narodowej, ulic Iwaszki oraz Felińskiego, wyjazd z Krakowa w kierunku północnym będzie znacznie łatwiejszy i szybszy. Realizacja inwestycji ma potrwać około 2 lat.

Wykonawcą rozbudowy al. 29 Listopada do granicy miasta jest konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG Sp. z o.o. (Partner). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 kwotą ok. 72 mln zł.

Źródło ZIM

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności