Przywrócone zostanie funkcjonowanie postoju dla dorożek na Rynku Głównym

25 czerwca przywrócone zostanie funkcjonowanie postoju dla dorożek na Rynku Głównym – informuje Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Decyzja ma związek z kończącym się obowiązywaniem ostrzeżenia meteorologicznego o upałach.

Przypominamy, że w przypadku upałów, mają na uwadze bezpieczeństwo powożących oraz zwierząt zaprzęgowych, wszyscy powożący są zobowiązani do korzystania z wyznaczonych, zacienionych postojów zastępczych przy Barbakanie, na alejkach Plant – w rejonie ulic Podzamcze, Siennej i Mikołajskiej.

Ponadto dorożkarze mają obowiązek śledzić komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – szczególnie w zakresie prognozy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, dotyczących upału na terenie miasta Krakowa. 

Należy również pamiętać o dodatkowym, regularnym pojeniu koni. Wodociągi Miasta Krakowa w przypadku upałów uruchamiają dodatkowe punkty poboru wody w rejonie wyznaczonych postojów zastępczych.

Jednocześnie Wydział Spraw Administracyjnych UMK informuje, że brak możliwości korzystania z postoju stałego oraz wjazdu i przejazdu przez Rynek Główny we wskazanych godzinach, uprawnia do wnioskowania o obniżenie opłaty, na zasadach i warunkach określonych w umowach zawartych między Gminą Miejską Kraków a dorożkarzami.

Zgodnie z zapisami umów zawartych przez nich z GMK – na wjazd i postój dla pojazdów zaprzęgowych na wyznaczonym znakami drogowymi postoju stałym – na drodze wewnętrznej Rynku Głównego, są oni zobowiązani do zapewnienia koniom należytej ochrony przed nadmiernym obciążeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, itp. Szczególnie uwzględnione są tutaj przepisy o ochronie zwierząt, czyli niewystawianie koni na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają ich zdrowiu lub życiu. W szczególności należy:

  • nie korzystać z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych na Rynku Głównym od godz. 13.00–17.00, gdy temperatura w cieniu przekroczy 28 st C (obowiązujące są wskazania termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic, z zastrzeżeniem wskazanym w § 9 ust. 2), 
  • w pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 28 st. C, chronić konie przed słońcem i skutkami upału (tj. m.in. dodatkowo/regularnie poić konie i/lub korzystać z wyznaczonych zacienionych postojów zastępczych dla pojazdów zaprzęgowych)
  • na pisemne wezwanie (w tym na adres e-mail) „Zarządzającego” nie korzystać z wyznaczonego stałego postoju dla pojazdów zaprzęgowych na Rynku Głównym w godzinach i temperaturze wskazanej przez „Zarządzającego”,
  • korzystać z postoju stałego w godz. 9.00–24.00, z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w pkt. 44 z zastrzeżeniem, by konie pracowały w zaprzęgu nie dłużej niż 12 godzin na dobę, co drugą dobę.
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności