Składanie projektów w budżecie obywatelskim zakończone

Zakończył się nabór projektów do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Łącznie zgłoszono 1043 projektów, w tym 216 projektów ogólnomiejskich oraz 827 projektów dzielnicowych. Dokładne statystyki zostaną podane w najbliższych dniach.

Kolejnym etapem jest weryfikacja formalna oraz merytoryczno-prawna zgłoszonych projektów. Natomiast projektodawcy do 30 czerwca mają obowiązek dostarczenia listy poparcia. Internetowa platforma budżetu obywatelskiego po złożeniu propozycji zadania automatycznie generuje listę poparcia dla danego projektu.

Dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu. Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów:

  • 15 podpisów mieszkańców dzielnicy w przypadku projektów dzielnicowych
  • 15 podpisów mieszkańców Krakowa w przypadku projektów ogólnomiejskich.

Listę poparcia można wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 30-703 Kraków, ul. Jana Dekerta 24 lub dostarczyć bezpośrednio do skrzynek na korespondencję, przygotowanych w wybranych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności