Policja przeprowadza akcję wśród działkowców

Dbając o poprawę stanu bezpieczeństwa osób starszych, a także ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na ich szkodę – małopolska Policja wraz z Samorządem Województwa Małopolskiego i Polskim Związkiem Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie, przeprowadzą akcję wśród działkowców z województwa małopolskiego.

Akcja będzie polegać na przygotowaniu materiałów z treściami informacyjno–profilaktycznymi. Małopolska Policja oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotują plakaty, natomiast ich dystrybucja odbędzie się za pośrednictwem Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie. Plakaty będą umieszczone w gablotach informacyjnych przy wejściach/wyjściach na teren ogrodów działkowych całego województwa małopolskiego.

Fot. Policja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności