Kraków zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych miast do życia w Polsce

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, Kraków zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych miast do życia w Polsce przygotowanym przez tygodnik „Newsweek”. Stolicę Małopolski wyprzedziła tylko Warszawa. O tak wysokiej pozycji Krakowa zdecydowały m.in. chłonny rynek pracy i niskie bezrobocie, szeroki dostęp do usług medycznych oraz konsekwentna walka o polepszenie jakości powietrza.

Twórcy zestawienia oparli się na danych Głównego Urzędu Statystycznego i wyodrębnili do analizy siedem kryteriów: bezpieczeństwo, wykrywalność przestępstw, bezrobocie, wynagrodzenia, zdrowie, dochód jednostek samorządu terytorialnego i zanieczyszczenie powietrza. Na tej podstawie przyznali punkty miastom liczącym od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz miastom powyżej 100 tys. mieszkańców.

W tej drugiej grupie Kraków konkurował z Warszawą, Lublinem, Rzeszowem, Olsztynem, Katowicami, Opolem, Płockiem, Gdańskiem, Wrocławiem, Poznaniem i Kielcami. Jak wypadła stolica Małopolski?

Najwięcej punktów Kraków otrzymał za chłonny rynek pracy, dający wiele możliwości zatrudnienia (poziom bezrobocia), wysoki poziom bezpieczeństwa (dane o przestępczości zestawione ze wskaźnikiem wykrywalności), szeroki dostęp do usług medycznych (liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców), jakość powietrza (dane dot. emisji zanieczyszczeń pyłowych w tys. ton). Stolica Małopolski zaprezentowała się też nieźle pod względem wysokości możliwych do osiągnięcia zarobków (najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto).

„Suma punktów przyznanych w każdej z siedmiu kategorii dla każdego z miast pozwoliła nam wyłonić najlepsze miejsca do życia w Polsce. Pierwsze miejsce w naszym rankingu zajęła Warszawa, która wyprzedziła Kraków. Na ostatnim stopniu podium znalazły się: Olsztyn, Rzeszów, Lublin” – podsumowuje „Newsweek”.

O tym, że w stolicy Małopolski chce mieszkać coraz więcej osób, świadczą również dane Głównego Urzędu Statystycznego obrazujące migracje ludności w pierwszym półroczu 2020 r. Pokazują one, że Kraków to drugie po Warszawie miasto w Polsce z najwyższym dodatnim saldem migracji, zarówno wewnętrznych, jak i zagranicznych.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności