Zarząd Dróg Miasta Krakowa podjął decyzję. Nałożono kary

Zarząd Dróg Miasta Krakowa podjął decyzję. Nałożono kary

Zarząd Dróg Miasta Krakowa podjął decyzję, że w przypadku dwóch wykonawców zostaną nałożone kary umowne. Chodzi o firmę odpowiedzialną za przebudowę placu Biskupiego (PPUH Włomex) oraz spółkę modernizującą ulicę Krakowską (Trakcja PRKiI SA). Podstawą do naliczenia kar są naruszenia zapisów umownych – niedotrzymanie terminów wykonania prac.

reklama

W przypadku placu Biskupiego – w związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac – umowa z firmą została zerwana.

reklama

Po przeanalizowaniu zapisów umowy Zarząd Dróg Miasta Krakowa nałożył na nią karę kontraktową w wysokości blisko 500 tys. zł. Plac budowy został zinwentaryzowany, w połowie maja planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie robót.

Zostały one wykonane na poziomie 70 proc. (ok. 2 mln zł), nowy wykonawca będzie musiał zrealizować pozostałe 30 proc., m.in.: dokończyć roboty drogowe od ul. Sereno Fenn’a do ul. Łobzowskiej, wykonać oświetlenie centrum placu, zamontować małą architekturę, urządzenia zabawowe oraz fontannę.

W przypadku przebudowy ulicy Krakowskiej – wykonawca również zwlekał z jej dokończeniem. Według ZDMK spółka realizująca prace miała możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby oddać inwestycję w krótszym czasie. Tym samym zaszły zapisane w kontrakcie warunki do nałożenia kary, za nie wykonanie zadania w terminie.

– Dokonaliśmy podsumowania realizacji inwestycji. Kary w tym przypadku okazały się znaczące. Ta inwestycja dla miasta była jedną z kluczowych. Po podliczeniu opóźnienia, które było efektem jego działania, naliczyliśmy maksymalną karę jaką przewidywał kontrakt, czyli 30 proc. jego kwoty (ok. 24 mln zł). Będą one od wykonawcy egzekwowane – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Priorytetem dla ZDMK było dokończenie tej inwestycji, inspektorzy po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej przystąpili do prac odbiorowych poszczególnych branż. Pracownicy byli w pełnej gotowości, by odebrać inwestycję od wykonawcy.  Ostatecznie dokumenty, które umożliwiły spisanie protokołu odbiorowego, trafiły do ZDMK dopiero na początku roku, co skutecznie spowolniło ten proces.

Niestety, z uwagi na szereg usterek, ZDMK zwrócił się do spółki, aby do połowy kwietnia wykonała wskazane dodatkowe prace. Jednym z największych zarzutów była poprawność wykonanych płyt torowych. Ostatecznie tego elementu wykonawca jednak nie będzie poprawiał, a po uzyskaniu opinii niezależnych ekspertów, obniżone zostanie jego wynagrodzenie – w związku z uchybieniami w realizacji tego elementu (jest on użyteczny, jednak wykonany poniżej oczekiwań miasta). Dotychczas za realizację prac otrzymał on środki w wysokości ok. 74 mln zł.

Modernizacja ulicy Krakowskiej rozpoczęła się pod koniec marca 2019 r. W ramach inwestycji przebudowane zostało torowisko tramwajowe od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z układem drogowym, chodnikami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną, węzłem rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska. Dodatkowo przebudowana została ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej. Pracami objęty był również most Piłsudskiego.

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło UMK

reklama
Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności