Przebudowa ul. Królowej Jadwigi. ZDMK przekazał plac budowy wykonawcy

21 kwietnia br. Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazał plac budowy wykonawcy, który zajmie się przebudową ulicy Królowej Jadwigi, na odcinku od Jana Zygmunta Robla do Stanisława Tondosa. Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace w terenie. Na ich wykonanie wybrane konsorcjum firm ma dziewięć miesięcy.

Inwestycja swoim zakresem obejmie m.in. rozbudowę i przebudowę fragmentu ulicy Królowej Jadwigi, przebudowę sieci kablowej, gazowej, teletechnicznej światłowodowej oraz kanalizacji sanitarnej. Powstanie kanalizacja opadowa. Przebudowane zostanie oświetlenie uliczne. Na fragmencie rozbudowane zostaną też ulice Lajkonika i  Korzeniowskiego. Przebudowana będzie jezdnia Jana Borowego (w granicy istniejącego pasa drogowego). W pierwszej kolejności rozpoczną się prace przygotowawcze, a po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu tymczasowej organizacji ruchu – wykonawca przystąpi do właściwych prac na jezdni.

Zamówienie składa się z dwóch części: drogowej za ok. 7,7 mln zł (Zarząd Dróg Miasta Krakowa) i wodociągowej za ponad 2 mln zł (Wodociągi Miasta Krakowa). Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Oskar Niezabitowski PRODIM (lider) i Omega Zakład Sieci Wod.-Kan. Sp. z o.o (partner).

Jednocześnie, przygotowywana jest przebudowa ul. Królowej Jadwigi – etap V (od ul. Jesionowej do ul. Jana Zygmunta Robla). Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest w przyszłym roku, po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID.

Info ZDMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności