Konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania placu Nowego

Trwają konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej oraz elementów małej architektury. Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie placu do 14 maja.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie dla mieszkańców w dniach 10 i 11 maja. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkania będą mogły odbyć się wyłącznie w formule online. Dokładna godzina spotkania oraz link do spotkania online zostaną opublikowane w terminie późniejszym.
  2. Dyżury telefoniczny eksperta w dniach 12 i 13 maja. Numer telefonu zostanie podany w terminie późniejszym.
  3. Możliwość wypełnienia w dniach 1-16 kwietnia ankiety elektronicznej służącej zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

Link do ankiety oraz informacje dotyczące przedmiotowych konsultacji są dostępne na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl  oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności