Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ogranicza wykonywanie zadań

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, że w związku z wystąpieniem epidemii – ogranicza realizację zadań statutowych jednostki.

Realizowane będą przede wszystkim zadania związane z:
a) zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii,
b) ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi,
c) lokalnymi ogniskami epidemicznymi wywołanymi innymi czynnikami niż SARS-CoV-2,
d) ze sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i zapewnienia w tym zakresie niezbędnej pomocy obywatelom.

WSSE w Krakowie zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów oraz zawiesza wykonywanie badań za wyjątkiem badań w kierunku COVID-19 oraz badań związanych z lokalnymi ogniskami epidemicznymi, a także badań w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi oraz badań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Kontakt telefoniczny w sprawach związanych z SARS-CoV-19 (COVID-19) jest możliwy pod numerem infolinii 22 250 01 15.

Kontakt z WSSE w Krakowie będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do WSSE w Krakowie:
1) adres: ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków
2) ePUAP: /wssekrakow/skrytka
3) adres e-mail: wsse@wsse.krakow.pl
4) Punkt informacyjny – Dziennik Podawczy, tel.: 12 25 49 555
5) w zakresie badań laboratoryjnych – Dział Laboratoryjny: tel.: 12 25 49 404.

Kontakt osobisty z pracownikami WSSE w Krakowie w kwestiach innych niż SARS-CoV-19 (COVID-19) jest możliwy jedynie W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH i WYŁĄCZNIE po uprzednim uzgodnieniu – adresy mailowe dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/wsse-krakow/kontakt2.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności