Ważne! Krakowska infolinia medyczna zmieni sposób działania

Krakowski Całodobowy Telefon Informacji Medycznej od 1 czerwca przestanie funkcjonować w dotychczasowej formule. Informacji o inicjatywach miasta w zakresie zdrowia będą udzielać pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, a osoby potrzebujące szybkich informacji dotyczących systemu ochrony zdrowia i praw pacjenta mogą korzystać z bezpłatnej, całodobowej, ogólnopolskiej Telefonicznej Informacji Pacjenta.

Wprowadzenie zmian wiąże się z potrzebą optymalizacji działań – w aktualnej formule zakres funkcjonowania krakowskiej infolinii częściowo pokrywał się z usługami zapewnianymi od 2018 roku przez ogólnopolską Telefoniczną Informację Pacjenta.

Krakowski Całodobowy Telefon Informacji Medycznej działający pod numerem 12 661 22 40 zostanie wygaszony 1 czerwca. Miasto zapewni jednak możliwość bezpośredniego kontaktu osobom szukającym informacji o bezpłatnych badaniach, programach polityki zdrowotnej dedykowanych mieszkańcom Krakowa, przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia, a także różnorodnych działaniach Miasta Krakowa w zakresie polityki i edukacji zdrowotnej realizowanych zgodnie z Programem Zdrowy Kraków. Informacji w tym zakresie będą udzielać pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Ogólnopolska infolinia działa w systemie 24/7

Z kolei pod numerem telefonu 800 190 590 mieszkańcy Krakowa mogą skorzystać z Telefonicznej Informacji Pacjenta (TIP). Pod ten bezpłatny ogólnopolski numer telefonu mogą dzwonić wszyscy, którzy chcą uzyskać szybkie, kompleksowe i przejrzyste informacje w zakresie praw pacjenta i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Infolinia jest dostępna przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu na terenie całego kraju. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta oferuje również czat i rozmowy w języku migowym.

Zakres udzielanych danych obejmuje m. in. informacje o:

  1. najkrótszym terminie do lekarza specjalisty,
  2. nocnej i świątecznej opiece medycznej,
  3. najbliższym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Izbie Przyjęć,
  4. najbliższej aptece, w której można znaleźć przepisany lek,
  5. postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem,
  6. sposobie uzyskania karty EKUZ,
  7. prawach, które przysługują osobie ubezpieczonej,
  8. tym, jak zgłosić naruszenie praw pacjenta,
  9. jakich formalności dopełnić, aby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Ponadto, w ramach TIP można skorzystać z usługi zamówienia rozmowy z konsultantem oraz usługi czatu z konsultantem na stronie internetowej NFZ. W godzinach 8.00-18.00 można też uzyskać informacje o prawach pacjenta od specjalistów Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz w godzinach 8.00-16.00 w dni robocze można skorzystać z wideo rozmowy z tłumaczem języka migowego.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności