W Krakowie powstanie nowy park

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że w nowohuckich Branicach powstanie nowy park. Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, spółka odpowiedzialna za realizację projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego, „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, zaplanowała jego utworzenie na hektarowej działce przy ul. Plastusia (w kolejnych latach będzie istniała możliwość poszerzenia go o sąsiednie nieruchomości).

Pomysł na utworzenie nowego parku związany jest działaniami Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, zmierzającymi do utworzenia 33 ha Strefy Aktywności Gospodarczej. Kosztem ponad 90 000 000 zł (z czego ponad 60 000 000 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020) budowane są tam drogi, chodniki, sieci uzbrojenia, likwidowane są napowietrzne sieci energetycznych i pozostałości po dawnych wydziałach krakowskiej huty stali oraz urządzane tereny inwestycyjne. Powstanie na nich ok. 40 nowych fabryk, zakładów produkcyjnych i laboratoriów, a w nich ok. 8 000 nowych miejsc pracy. To wszystko wymaga wycięcia ok. 2 300 drzew.

Spółka wraz z władzami miasta podjęła również wiele innych działań, zmierzających do zapewnienia nowych, publicznych terenów zielonych w Nowej Hucie. Dzięki nim możliwe było m.in. pozyskanie od prywatnego właściciela 4 ha obszaru leśnego w sąsiedztwie Strefy Aktywności Gospodarczej, na obszarze uznanym przez specjalistów za teren przyrodniczo cenny. W ramach odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu spółka sporo także inwestuje w odnawialne źródła energii, wykorzystując w tworzonych obiektach panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Pod koniec tego roku, przy współpracy z innymi podmiotami (jednostką Klimat – Energia – Gospodarka Wodna, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA i Akademią Górniczo-Hutniczą), planuje też wykonanie odwiertu badawczego, który ma potwierdzić występowanie w okolicy Przylasku Rusieckiego gorących źródeł. Jeśli pozytywnie zostaną zweryfikowane historyczne pomiary, będzie to nowe zielone źródło energii dla Krakowa.

Źródło UMK

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności