W Krakowie pojawi się nowe rondo. To nie wszystko

Skrzyżowanie ul. Jasnogórskiej i Ojcowskiej od dawna jest w czołówce skrzyżowań w Krakowie, na których ze względu na liczbę pojazdów konieczne jest wprowadzenie zmian i rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo użytkowników dróg – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Przez ostatnie pięć lat doszło tam do ponad 50 wypadków i kolizji (to dane pozyskane tylko z tych zdarzeń, które zostały zgłoszone policji). Dlatego też, mając na uwadze zdrowie i życie uczestników ruchu, zostaną wprowadzone zmiany poprawiające bezpieczeństwo.

Zastosowane rozwiązanie umożliwia relatywnie szybkie działanie. Wszystko dzięki wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, bez ingerencji w geometrię istniejącego układu drogowego, jakie miałoby miejsce w przypadku np. budowy sygnalizacji świetlnej.

Powstające rondo w naturalny sposób wymusi na kierujących pojazdami ograniczenie prędkości, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności ruchu i zwiększy bezpieczeństwo. Zmiana ta ułatwi kierowcom wyjazd z ulic podporządkowanych, tj. ul. Ojcowskiej i Gaik.

Ponadto w celu zwiększenia przepustowości wprowadzanego ronda na zachodnim wlocie ul. Jasnogórskiej oraz na wlocie ul. Ojcowskiej, zaprojektowano pasy do skrętu w prawo, dzięki czemu część pojazdów nie będzie dodatkowo obciążała ronda. Opracowując tę zmianę nie zapomniano również o bezpieczeństwie niechronionych użytkowników ruchu. Po uprzednim dostosowaniu infrastruktury przy wschodnim wlocie ul. Jasnogórskiej wyznaczone zostanie przejście dla pieszych.

Wprowadzana zmiana pomoże także w zachowaniu płynności i bezpieczeństwa w ruchu w związku z planowaną na ten rok przebudową ul. Łokietka i wynikającą z niej konieczność zamknięcia tej ulicy. Powstanie ronda ułatwi bezpieczny wyjazd mieszkańcom ul. Gaik na ul. Jasnogórską, który po zamknięciu ul. Łokietka będzie jedyną rozsądną alternatywą, która umożliwi im na dojechanie do centrum Krakowa.

Planowany czas realizacji prac to koniec kwietnia 2021 r.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności