Ustalenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dziś odbył się briefing prasowy wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Na briefingu podsumowano aktualną sytuację epidemiczną oraz omówiono kierunki najbliższych działań.

– Jesteśmy zdeterminowani, by do walki z epidemią w Małopolsce zmobilizować wszystkie dostępne siły i środki. Zarazem trzeba powiedzieć, że musi to być czas wielkiej solidarności. Musimy sobie zdawać sprawę, że czeka nas ogromny wysiłek. Dziękuję za deklarację pełnego zaangażowania, którą otrzymałem zarówno od Pana Marszałka Łukasza Smółki, jak i od Pana Prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga. Mamy wytyczony i uzgodniony kierunek najbliższych działań. Wszyscy są zgodni, że podstawowym założeniem dalszych działań musi być zachowanie równowagi pomiędzy świadczeniami covidowymi i niecovidowymi oraz coraz szersze wykorzystywanie potencjału szpitala tymczasowego w CUMRiK-u – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita na dzisiejszym briefingu prasowym.

W którym punkcie jesteśmy?

14 lutego w Małopolsce było 212 pozytywnych wyników testów pod kątem koronawirusa SARS-CoV-2, natomiast wczoraj – 3 marca – ta liczba była 6 razy większa i wynosiła 1272. Dziś mamy 953 nowe zakażenia.

14 lutego liczba łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 wynosiła 806, a łóżek respiratorowych – 99. Dziś jest ich – odpowiednio – 1107 i 132. W obu przypadku widać zatem spory wzrost potrzeb w zakresie łóżek covidowych.

Kierunek dalszych działań

Wczoraj wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki. Dzisiaj odbyła się kolejna wideokonferencja z udziałem dyrektorów szpitali.

Zgodne ustalenia uczestników są następujące:

  1. jeśli chodzi o szpitale tymczasowe, to w pierwszej kolejności rozszerzany będzie potencjał szpitala tymczasowego działającego w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof w Krakowie (CUMRiK); zakładane jest utworzenie ok. 160 łóżek covidowych, w tym 30 IT;
  2. szpital tymczasowy w krakowskiej hali EXPO aktualnie traktowany jest jako „żelazna rezerwa”, choć w przypadku dalszej eskalacji epidemii nie wykluczamy jego uruchomienia, przy założeniu etapowania tych działań – tak, aby jak najdłużej utrzymać funkcjonujący tam punkt szczepień;
  3. kluczowym wyzwaniem będzie poszerzenie kadry medycznej CUMRiK-u; jak ustalono na posiedzeniu WZZK – w oparciu o algorytm opracowany przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i informację Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na temat liczby niezbędnych lekarzy i pielęgniarek – wskazana zostanie liczba personelu, który będzie oddelegowany z krakowskich szpitali; tylko w ten sposób – w duchu solidarności i odpowiedzialności – możliwe jest pełne wykorzystanie potencjału CUMRiK-u;
  4. utworzenie dodatkowego covidowego szpitala centralnego/ referencyjnego pozwoli szerzej zabezpieczyć świadczenia niecovidowe i będzie stanowiło mocne wsparcie dla innych szpitali w Małopolsce;
  5. równolegle rozszerzana będzie baza łóżek covidowych w oparciu o szpitale bazowe – najbliższe decyzje Wojewody Małopolskiego w zakresie zwiększenia liczby łóżek covidowych będą dotyczyć SPZOZ w Brzesku, Szpitala im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. oraz V Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Jednocześnie przypominamy, że cały czas trwa rekrutacja do szpitali tymczasowych w Małopolsce. Niezbędne informacje można znaleźć na stronie https://szpitaledlamalopolski.pl/ .

Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności