Tylko jeden punkt sprzedaży biletów będzie otwarty. Reszta zamknięta do odwołania!

W związku z drastycznym wzrostem liczby zarażeń SARS-CoV-2 oraz nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd od poniedziałku, 29 marca, otwarty będzie tylko jeden punkt sprzedaży biletów – przy ul. Podwale 3/5. Godziny otwarcia tego punktu zostaną wydłużone –  będzie czynny od 7.00 do 20.00. Wszystkie pozostałe punkty będą zamknięte do odwołania.

MPK apeluje, aby z otwartego punktu sprzedaży biletów przy ul. Podwale 3/5 korzystały wyłącznie te osoby, których sprawy nie mogą być zrealizowane przez internet. Dotyczy to m.in. osób wnioskujących o wydanie lub przedłużenie uprawnień Karty Krakowskiej z tytułu płacenia podatków w Krakowie oraz osób kupujących bilety specjalne.

Punkt sprzedaży biletów przy ul. Podwale 3/5 będzie działał zgodnie z następującymi zasadami sanitarnymi:

 • w punkcie będą otwarte trzy stanowiska
 • w środku będą mogły jednocześnie przebywać maksymalnie trzy osoby
 • obsługiwane będą wyłącznie osoby z prawidłowo założoną maseczką (zakryte usta i nos)
 • po wejściu do punktu należy zdezynfekować ręce
 • osoby oczekujące przed punktem mają obowiązek zachować odpowiedni dystans
 • w czasie godzin otwarcia punktu przewidziane są przerwy konieczne do dezynfekcji pomieszczenia

W sprawach związanymi z biletami MPK prosi o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • infolinia MPK SA w Krakowie – 12 19 150
 • infolinia Karty Krakowskiej – 12 254 14 00, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
 • reklamacje – reklamacje@kkm.krakow.pl

W związku z ograniczeniem funkcjonowania punktów sprzedaży biletów MPK informuje:

 • zwroty biletów okresowych zapisanych na nośnikach mobilnych można wykonać samodzielnie – aplikacje są wyposażone w taką opcję (w przypadku pytań o mKKM, prosimy o kontakt z infolinią: 12 19 150, w przypadku pytań o mKK, prosimy o kontakt z infolinią: 12 254 14 00)
 • osoby posiadające bilety okresowe zapisane na nośniku plastikowym, będą mogły zwrócić bilet, wysyłając kartę plastikową pocztą (rekomendujemy list polecony), na adres: MPK SA w Krakowie, ul. J. Brożka, 30-347 Kraków. Prosimy pamiętać o jednoczesnym wysłaniu informacji o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze
 • w przypadku wysłania do MPK SA karty plastikowej, klient może złożyć również pisemną dyspozycję odesłania karty plastikowej z anulowanym biletem, wraz z podaniem adresu korespondencyjnego. W takim przypadku karta zostanie wysłana pocztą, listem poleconym na wskazany adres. W razie braku takiej dyspozycji, karta będzie do odbioru osobistego w Punkcie Sprzedaży Biletów, ul. Podwale 3/5
 • zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za czas od daty stempla pocztowego do dnia upływu ważności biletu. Należy pamiętać, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, zwrotu biletu można dokonać minimum 16 dni przed upływem jego ważności
 • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, nie ma możliwości: zawieszenia, zamrożenia i zmiany daty ważności zakupionego już biletu okresowego
 • osoby składające wnioski o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej zachęcamy do zrobienia tego przez Internet – na stronie www.kk.krakow.pl, przez wybór nośnika mobilnego
 • osoby, które chcą uzyskać fakturę za zakupiony bilet, mogą to zrobić przez Internet – wysyłając taki wniosek na adres: fakturyPSB@mpk.krakow.pl

Przypominamy, że na wymianę biletów papierowych – z taryfy nieaktualnej na obowiązującą –  jest jeszcze bardzo dużo czasu – można to zrobić do końca lipca 2021 roku.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności