Ruszył nabór do projektu „Złap za STER!”

Ruszył nabór do projektu „Złap za STER!”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli chcesz uzupełnić kwalifikacje lub nauczyć się czegoś nowego – zostań uczestnikiem programu.

Co projekt ma do zaoferowania?

 • bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakupione na rynku komercyjnym, dobierane indywidualnie do potrzeb uczestników
 • płatne staże z możliwością późniejszego zatrudnienia
 • udział w bezpłatnych warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy
 • opieka osobistego doradcy oraz pośrednictwo pracy
 • indywidualne doradztwo w tym zawodowe, psychologiczne
 • dodatek relokacyjny, aktywizacyjny
 • refundację studiów podyplomowych
 • szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe na 6 miesięcy.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższych sytuacji:

 • pozostających bez pracy i zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dot. zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego albo umowy zlecenie
 • zagrożonych utratą pracy
 • odchodzących z rolnictwa.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem formularza.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności