Pomoc osobom bezdomnym. Podsumowanie zimowych działań straży miejskiej

Od 16 listopada ubiegłego roku do 26 marca br. strażnicy miejscy wyjeżdżali 7980 razy do osób bez własnego dachu nad głową. Do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień trafiło 13 osób, 87 pomogli specjaliści z Przystani Medycznej, a pod opiekę zespołów ratownictwa medycznego trafiły 3 osoby.

W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze sprawdzali, czy bezdomne potrzebują pomocy. Proponowali wsparcie socjalne, możliwość skorzystania z jadłodajni, przewiezienia do noclegowni czy ogrzewalni. Wspólnie z pracownikami socjalnymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie starali się nakłonić osoby bezdomne do zmiany miejsca na ciepłe i bezpieczne. Większość z nich, niestety, odmawiała jakiejkolwiek pomocy czy wsparcia.

Gdy jednak widzieli, że mają do czynienia z ewidentnym zagrożeniem życia lub zdrowia, udzielali niezbędnej pomocy przedmedycznej, a jeśli osoby bezdomne wymagały specjalistycznej pomocy, wzywali pogotowie ratunkowe. Osoby nietrzeźwe, zagrożone wychłodzeniem, przewożone były do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności