Na lotnisku udaremniono próbę przywozu okazów gatunków zagrożonych wyginięciem [zdjęcia]

Mieszkaniec Krakowa powracający do Polski z Kolumbii przechodził w krakowskim porcie lotniczym przez „zielone przejście” – nic do zgłoszenia. Jednak funkcjonariuszy małopolskiej Służby Celno-Skarbowej zainteresowały jego bagaże. Jak się okazało ich podejrzenia okazały się uzasadnione bowiem w walizkach należących do mężczyzny ujawniono wachlarz z piór papugi, naszyjniki wykonane z zębów drapieżników oraz akcesoria do zażywania tabaki z pazurami pochodzącymi z chronionych okazów.

Niestety to już trzeci w bieżącym roku przypadek na krakowskim lotnisku, gdy podróżni przylatujący do Polski nie znając przepisów posiadają podlegające ochronie okazy fauny i flory. Ujawnione w tym przypadku okazy zostały zatrzymane, natomiast ich właściciela czeka teraz odpowiedzialność karna.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że przywożąc pamiątki oferowane w różnych zakątkach świata możemy przyczynić się do wyginięcia rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin. Pełna lista gatunków zwierząt i roślin objętych ochroną znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. z późn. zmianami. Przywóz z krajów trzecich na teren UE jak i wywóz z UE okazów roślin i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES.

Źródło Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności