MPK wyświetli życzenia na Dzień Kobiet

Nie macie jeszcze pomysłu na prezent dla kobiet z okazji ich święta 8 marca? Jeżeli tak jest, to możecie skorzystać z wyjątkowej możliwości, aby wasze życzenia zostały wyświetlone w Dniu Kobiet na monitorach w tramwajach i autobusach MPK SA w Krakowie. Życzenia może wysłać każdy na adres: zyczenia@mpk.krakow.pl

MPK czeka na maile do 7 marca (niedziela) do godziny 12.00. Treść życzeń nie może być dłuższa niż 100 znaków. W zgłoszeniu poza życzeniami prosimy o podanie: adresata (imię, miejscowość – bez nazwy ulicy i nr domu) i nadawcy życzeń (imię). 

Kobiety będą mogły przeczytać nadesłane życzenia na ponad 400 monitorach. Życzenia będą wyświetlane przez cały dzień 8 marca (poniedziałek).

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie zastrzega sobie prawo do redagowania treści życzeń w celu nanoszenia poprawek stylistycznych, gramatycznych i składniowych oraz nie publikowania w treści ogłoszenia danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany powyżej. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. odmawia publikacji treści życzeń, które stanowić będą naruszenie dóbr osobistych, dobrych obyczajów oraz treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności