Incydent w Oddziale Paszportowym

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita na briefingu odniósł się do przykrego incydentu, który wczoraj miał miejsce w naszym Urzędzie.

W mediach społecznościowych został opublikowany film, w którym osoby bez maseczek wchodzą do Oddziału Paszportowego MUW. Nasi pracownicy i obsługa stanowczo zgłaszają im, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Wobec odmowy zastosowania się do powszechnie obowiązujących zasad, a zarazem sygnału, że powodem niewłożenia maseczki jest posiadanie zaświadczenia, została wezwana Policja – informuje wojewoda.

– Nie ma naszej zgody na niestosowanie się przez klientów naszego Urzędu do zasad sanitarnych. Maseczki mają nosić wszyscy. Bezpieczeństwo w czasie epidemii nie podlega kompromisom. Troska o zdrowie i życie naszych Klientów oraz pracowników to nasz priorytet. Powtarzamy więc, że bezwzględnie wymagamy przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa w siedzibach małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Co w przypadku, gdy klient zgłosi pracownikom, że ma przeciwskazania medyczne do noszenia maseczki? W takiej sytuacji każdorazowo urzędnicy informują go o tym, że jeśli zechce przedstawić stosowne zaświadczenie, to zostanie obsłużony. Jeżeli jednak klient nie będzie miał woli do okazania zaświadczenia, wówczas nie pozostaje nic innego, jak wezwać policję i czekać na przyjazd funkcjonariuszy. Po zweryfikowaniu przez nich zasadności zwolnienia z noszenia maseczki, urzędnicy przystępują do obsługi.

Nadmieńmy, że w sytuacji, która została nagrana, zastosowaliśmy tę procedurę i będziemy tak postępować w analogicznych sytuacjach – zaznacz wojewoda.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności