Chciał się kształcić w Polsce. Niestety nic z tego nie będzie…

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie przeprowadzili w tym tygodniu kontrolę legalności pobytu wobec 30-letniego ob. Białorusi. Cudzoziemiec wjechał po raz ostatni na terytorium Polski we wrześniu 2019 r.  na podstawie paszportu zwykłego oraz wizy krajowej wydanej przez Konsula w Mińsku.

W czasie swojego legalnego pobytu złożył wniosek u Wojewody Małopolskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu kształcenia się na studiach.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili jednak, że pobyt ob. Białorusi na terytorium RP jest niepożądany, z powodu ciążącego na nim wyroku sądowego. Mężczyzna tłumaczył, że wyrok otrzymał w związku z posiadaniem przez niego  marihuany. Okazało się jednak, że mówił nieprawdę, gdyż został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za czyn wskazany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, a mianowicie „Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W związku z zaistniałą sytuacją, Komendant PSG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z równoczesnym zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres trzech lat – informuje Straż Graniczna.

Fot. PSG

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności