Apel Collegium Medicum UJ. Poszukiwani są wolontariusze do szpitali

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami kadrowymi w szpitalach Małopolski prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki zwrócił się z prośbą do wszystkich studentów o zgłaszanie się do szpitali w celu podjęcia zadań w charakterze wolontariatu.

Komunikat:

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami kadrowymi w szpitalach Małopolski zwracamy się z prośbą do wszystkich studentów o zgłaszanie się do Szpitali w celu podjęcia zadań w charakterze wolontariatu:

1. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się celem ustalenia zasad odbywania wolontariatu do Dyrekcji wybranego Szpitala.

2. Wykonywanie zadań w ramach wolontariatu zostanie zaliczone na poczet zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych po przedstawieniu zaświadczenia z właściwego Szpitala.

3. O podjęciu wolontariatu należy powiadomić właściwy Dziekanat celem ustalenia z prodziekanem ds. studenckich lub inną wskazaną osobą szczegółów dotyczących zaliczenia wolontariatu w poczet zajęć programowych.

4. Decyzja obowiązuje od dnia jej podjęcia.

5. Decyzja może być odwołana lub zmieniona w każdym czasie.

Prorektor ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności