W Krakowie powstanie skwer Praw Kobiet

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że krakowscy radni przyjęli uchwałę nadania obszarowi między ul. Piłsudskiego, a ul. Smoleńsk nazwy skwer Praw Kobiet. Za nadaniem miejscu tej nazwy było 24 radnych, przeciw – 15, jedna osoba się wstrzymała.

Skwer poświęcony prawom kobiet jest wyrazem naszego szacunku dla wszystkich kobiet polskich, walczących o prawo do edukacji, prawa wyborcze, prawa do decydowania o życiu każdej kobiety, ponieważ nikt inny nie ma prawa w XXI wieku czynić tego w jej imieniu – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności