Podsumowanie operacji policyjnej. Udział w niej wzięło ponad 700 funkcjonariuszy [zdjęcia]

17 lutego br. na terenie Krakowa odbył się Szczyt Premierów Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), w którym wzięli oficjalnie udział delegacje rządowe Polski, Słowacji, Węgier.

W działaniach zabezpieczających wzięło udział ponad 700 funkcjonariuszy policji z małopolskich jednostek Policji, w tym z komendy wojewódzkiej Policji oraz z komend miejskich i powiatowych, krakowskiego oddziału prewencji policji i samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego. Policjanci współpracowali podczas operacji m.in. ze Służbą Ochrony Państwa, ze Strażą Miejską, Strażą Zamkową. Spotkania premierów odbywały się m.in. na terenie Zamku Królewskiego na Wawelu i w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Miejsca te zostały uprzednio sprawdzone przez policyjnych pirotechników oraz policjantów ze specjalnie przeszkolonymi psami do wykrywania ładunków wybuchowych. Okolice patrolowali policjanci pionu prewencji, a skrzyżowania nadzorowali policjanci ruchu drogowego. Policjanci drogówki odpowiedzialni byli także eskortę delegacji państwowych z lotniska na miejsca spotkań czy zakwaterowania. W realizację zabezpieczenia zaangażowani byli także policjanci z wydziałów operacyjnych.

Nad bezpieczeństwem głów państwa czuwali także policyjni antyterroryści. Operacja trwała 17 lutego jak również 18 lutego, tak by w miejscach przebywania VIP-ów czy na trasie ich przejazdu nie doszło do zakłóceń ładu i porządku publicznego, czy jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa delegacji państwowych. Szczyt odbył się bez wydarzeń nadzwyczajnych czy zakłóceń ładu i porządku publicznego.

Fot. Policja

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności