Podjęto decyzję o zakupie dzieł przez miejskie centra kultury

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że zakończyła pracę komisja weryfikująca i oceniająca wnioski w drugiej edycji programu „Zakupu dzieł”, w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców „Kultura odporna”. Podjęto decyzję o zakupie dzieł przez miejskie centra kultury na łączną kwotę 119 950 złotych od 48 wnioskodawców.

Program „Zakupu dzieł” adresowany był do osób ze środowiska twórczego i artystycznego, których sytuacja finansowa uległa znaczącemu pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19.

Udzielone zostanie wsparcie dla działań twórczych (nigdzie dotychczas nieprezentowanych, niepublikowanych i nierozpowszechnianych) oraz działań związanych z upowszechnianiem kultury.

Do programu „Zakup dzieł – edycja II” zgłoszonych zostało 70 wniosków z podziałem na:

  • Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki – 19
  • Centrum Kultury Podgórza – 18
  • Krakowskie Forum Kultury – 26
  • Nowohuckie Centrum Kultury – 7

62 wnioski zostały złożone elektronicznie na adres: mailowy, osiem zostało złożonych w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Trzy wnioski zawierały błędy formalne.

Komisja zadecydowała o zakupie 48 dzieł.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności