Pięciu obywateli Ukrainy zobowiązano do powrotu do kraju

W wyniku działań realizowanych przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Krakowie, pięciu cudzoziemców zobowiązano do powrotu na Ukrainę. Ich dane figurowały w bazach danych jako osób niepożądanych na terytorium Polski.

Od połowy stycznia do połowy lutego br. – w wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców – funkcjonariusze krakowskiej Placówki SG ujawnili i zatrzymali 12 cudzoziemców. 5 z nich było niepożądanych w Polsce, w związku z popełnieniem różnego rodzaju przestępstw.

Wszyscy skazani mężczyźni to obywatele Ukrainy w wieku od 20 do 36 lat. Cudzoziemcy przyjechali do Polski w celu wykonywania pracy, bądź kształcenia się.

Trzech z nich otrzymało wyroki skazujące za popełnienie przestępstw polegających na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Natomiast dwaj kolejni za kradzież oraz naruszenie nietykalności cielesnej i znieważenie funkcjonariusza publicznego.

Niestety, w związku z tym, że weszli w konflikt z prawem, stali się osobami niepożądanymi w RP. W konsekwencji Komendant Placówki SG w Krakowie wydał wobec każdego z obywateli Ukrainy decyzję o zobowiązaniu ich do powrotu.

Źródło PSG.

Załaduj więcej powiązanych artykułów
Wczytaj więcej Aktualności